Web dược phẩm THDCanada

Web dược phẩm THDCanada được công ty Tôn Phong thiết kế nhằm giới thiệu công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng. với phong kiểu thiết kế web đẹp thoáng, thân thiện.

⋇ Reponsive, tối ưu màn hình cho mọi thiết bị.

⋇ Bố cục đã dựng sẵn toàn bộ. Dễ dàng cho khách hàng  sử dụng. Có thể tùy biến.

Thiết kế web dược phẩm chuyên nghiệp, thân thiện, tốc độ.

⋇ Hiển thị thông tin dự án chuyên nghiệp, với các tùy chọn nâng cao ngoài nội dung cơ bản (tư vấn, phản hồi khách hàng…)

⋇ Hệ thống thẻ tiêu đề đã được thiết lập sẵn, chi tiết, đầy đủ, có cấu trúc, khách hàng chỉ cần thêm nội dung. Trường nhập tiêu đề ảnh đầy đủ.

Xem giao diện mẫu

Các mẫu giao diện khác